Sprawa remontu drogi Trablice – Sołtyków

Dnia 15 stycznia 2019 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radomiu odbyło się spotkanie Starosty p. Waldemara Trelki oraz Wójta p. Dariusza Bulskiego w sprawie wypracowania wspólnego stanowiska, które pozwoliłoby na ostateczne zakończenie sprawy związanej z remontem drogi powiatowej Trablice – Sołtyków.

W porozumieniu z panem Starostą przekazuję do Państwa wiadomości treść protokołu z tego spotkania.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: